molens

Welkom op de site vdrmolen. vdrmolen bestaat uit de afkorting van de tussenvoegsels "vdr", is van der. en de achternaam "molen". Samen is dit "vdrmolen".

Deze tak van de familie "van der Molen" (vdr Molen) komt voort uit het oosten van de provincie Groningen, waar de familie "van der Molen" (vdr Molen) de laatste eeuwen in Winschoten heeft geleefd en gewoond. Waar de naam "van der Molen" vandaan komt, is tot op heden nog niet achterhaald. Uit de gevonden beroepen, die onze voorouders hadden, is nergens aan te ontlenen dat zij iets met een molen te doen hebben gehad. Maar ja, beroepen onthullen niet alles. Arbeider of dagloner? Wat voor een arbeider of dagloner? Op een molen? Winschoten had vroeger vele molens. Winschoten werd vroeger dan ook wel "Molenstad" genoemd. Dus de kans is zeer groot, dat één van de grootouders toch iets met een molen te doen had. Wie het zeker weet, mag het mij vertellen!

In de jaren 50, van de vorig eeuw, heeft deze familie "van der Molen" (vdr Molen) zich verspreid over het rest van het land en Canada. In het begin van deze eeuw ook naar Duitsland.

 
In de genealogische gegevens zijn ook veel gegevens terug te vinden van de familienamen Filarski, Zwager, Cerfontaine (of cerfontain) en Thijsse-Klasen.

Genealogie

Doel van deze site is het uitwisselen, vastleggen en uitbreiden van genealogische gegegevens, en om familiebanden wat meer aan te trekken. Veelal beperken ontmoetingen zich alleen nog tot het bijwonen van begrafenissen en andere, belangrijke, familiefeesten van zogenaamde sleutel-figuren (voorouders, ooms en tantes).

 

Privacy

Alle gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor niet commerciële activiteiten. Hierbij verwijzende naar de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. Bij de genealogische gegevens worden voor niet geregistreerden, alleen gegevens weergegeven van personen ouder dan 100 jaar en overledenen. Registratie is alleen mogelijk voor nauw betrokken familieleden en voor genealogische onderzoekers.

 

Thom van der Molen vdrmolen.com