Wat mout der in:krentjebrij
2 kan wotter
  • n haalf kan bosbeern sap (oet reformwinkel)
  • 2 puutjes krinten
  • 2 puutjes rezienen
  • 4 piepknail
  • twij haandjes vol görde
  • 4 onze sukker
 

Hou mout je t doun:

Krinten en rezienen wellen loaten. Zet de twij kan wotter op stel in n pane en moak t aan de kook. Dou de sukker d'r bie en de piepknail. Dou de welde krinten en rezienen d'r bie en de görde en loat dai haile brut koken tot t zo'n beetje goar is. t Leste ketaaier t bosbeern sap der bie in. Nog even en joen krentjebrij is kloar om te eten.