Vrijwilligers CBG in het zonnetje gezet

Dinsdag 10 november hield het CBG de traditionele jaarlijkse vrijwilligersdag. Dit om onze erkentelijkheid te tonen voor het waardevolle werk dat vrijwilligers voor onze organisatie doen. Directeur Leo Voogt sprak de vrijwilligers toe en huldigde een aantal van hen vanwege hun jubileum. Naamkundige Leendert Brouwer vertelde over de betekenis van bijzondere familienamen en Gen. redacteur Lilian de Bruijn had een anekdote uit de praktijk van het maken van het CBG tijdschrift.

Read more http://194.171.109.12/news/1203/