Nederlands Patriciaat deel 94 (2015) is verschenen

In dit 94e deel van Nederlands Patriciaat worden de volgende families behandeld: Bluss van OudAlblas, Van Bommel, Dderlein de Win, Dutilh, De Gaay Fortman, Van Hasselt (Copes van Hasselt, Abbema Copes van Hasselt en Wilhelmy van Hasselt), Van Hengel, Heyning (Heijning) en ten slotte Scheltus (Scheltus van Kampferbeke, Scheltus van IJsseldijk). De meeste families hebben hun wortels in het gewest Holland, de herkomst van andere ligt elders. Zo zijn er drie geslachten van Franse afkomst: Bluss, Dutilh en De Gaay (Fortman). Twee families komen uit de Achterhoek: Van Hasselt uit Zutphen en Van Hengel uit Doetinchem. In Nederlands-Indi beleefden de families Dderlein de Win en Van Hengel hun maatschappelijke opkomst, terwijl Heyning in de Kaapkolonie opklom. Opvallend is dat twee boekdrukkersfamilies zijn opgenomen: namelijk Bluss en Scheltus. Ten slotte is het bekende Brabantse schoenfabrikantengeslacht Van Bommel uit Moergestel een voorbeeld van nieuw patriciaat. Verreweg het grootst is echter de genealogie Van Hasselt, die meer dan 225 paginas inneemt. Deze familie heeft haar oorsprong in Kleef in de zestiende eeuw en kwam in 1669 naar Zutphen, waar ze al snel tot de regentenstand ging behoren. NP deel 94 (2015) kost 61,- (Vrienden 55,50) incl. bezorgkosten en kan hier online worden besteld. Dit 94e deel van het NP is tevens het laatste deel waarvan de publicatie door het CBG wordt verzorgd. Het CBG draagt de serie over aan een nieuwe uitgever. Zie daarvoor het speciale nieuwsbericht.

Read more http://194.171.109.12/news/1206/