U bevindt zich hier: HomeNieuws genealogieGenealogisch nieuws van het CBGLeidse studenten in StamboomNederland

Voorverkiezing Stuk van het Jaar

Help mee en bepaal samen welk archiefstuk het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis aanlevert voor de verkiezing Stuk van het Jaar 2016. We hebben alvast een top drie van archiefstukken gemaakt waaruit gekozen kan worden. Stem en bepaal mee welk CBG-archiefstuk naar de titel Archiefstuk van het Jaar gaat meedingen! Stuk van het Jaar Het CBG organiseert de voorverkiezing zodat samen met het publiek kan worden bepaald welk archiefstuk in oktober wordt ingediend voor de derde editie van de Stuk van het Jaar verkiezing. De verkiezing, gehouden tijdens de Maand van de Geschiedenis is een online publieksevenement van de Nederlandse archieven waarbij iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete archiefstuk. Aan het einde van de Maand van de Geschiedenis wordt ht Stuk van het Jaar 2016 bekendgemaakt. De archiefstukken De archiefstukken die meedoen aan de derde editie van deze verkiezing zijn soms van nationaal historische waarde, andere vallen op door hun vormgeving, weer andere door hun persoonlijke karakter. Wat deze stukken bindt, is dat ze kleur geven aan onze nationale geschiedenis. Met de verkiezingen van 2013 en 2014 bleek al hoeveel bijzondere stukken van de Nederlandse geschiedenis bewaard zijn gebleven; van middeleeuwse documenten tot kaartjes uit 2004, van paspoorten tot fotos en audiovisuele documenten. Genomineerde archiefstukken Het CBG heeft dit jaar, aangezien het thema van de Maand van de Geschiedenis grenzen is, gekozen voor de volgende drie archiefstukken: 1.    Vrijmetselaarsbrief van F.H. von Boddien (1872) Over het archiefstuk De Vrijmetselaarsbrief van F.H. von Boddien uit 1872 is ontvangen van de vrijmetselaarsloge "L\'union Frdric Royal" in Soerakarta.  De Vrijmetselarij is grensoverschrijdend, maar bestaat uit regionale georganiseerde broederschappen. Herkomst De brief is afkomstig uit het familiearchief van de familie Von Boddien die in 1898 in de Nederlandse adelstand werd ingelijfd. Inmiddels is de familie uitgestorven, het familiearchief werd na het overlijden van kunstenares Julie van der Veen, wier moeder een Von Boddien was, overgedragen aan drs. F.G. baron Sloet van Oldruitenborgh. De heer Sloet was familie van de laatstoverledene en heeft de collectie in 1997 aan het CBG geschonken. 2.    Nieuwjaarskaart van president Soekarno (ca. 1960) Over het archiefstuk De nieuwjaarskaart aan Theodorus Comelis Adriaan Nass is afkomstig van president Soekarno van Indonesi, z.j. (c. 1960). Bij het openen van de kaart is een foto te zien  van zijn twee dochters, waaronder Megawati, die president van Indonesi werd (2001-2004) De heer Nass was op 25 april 1908 in Djokjakarta geboren, dat toen nog viel binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden. Toen hij de nieuwjaarskaart ontving, bestond Nederlands-Indi niet meer. Zijn geboorteplaats behoort nu tot de grenzen van Indonesi en van diens president krijgt hij nieuwjaarswensen. Herkomst Theodorus Comelis Adriaan Nass was gehuwd met Petronella Else Helena Maria Meersmans (1915-1992) in Djakarta op 3 april 1951. De nieuwjaarskaart is afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Petronella Else Helena Maria Nass-Meersmans uit Den Haag. 3.    Brief van Koning Lodewijk Napoleon (1813) Over het archiefstuk Tijdens de Franse tijd in Nederland waren de landsgrenzen niet duidelijk afgebakend. Krayenhoff (1758-1840) was een Nederlands filosoof, natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en tegen wil en dank korte tijd Nederlands minister van Oorlog. Lodewijk Napoleon was zeer op hem gesteld en bood hem diverse functies aan. Krayenhoff was tien maanden Minister van Oorlog en organiseerde de verdediging van Amsterdam. De aanleiding hiervoor was een dreigende invasie van Napoleon Bonaparte. De datering van de brief (d.d. 25 juli 1813) brief heeft waarschijnlijk hierop betrekking. Herkomst De brief is afkomstig uit het familiearchief Roosmale Nepveu. Dit archief werd in twee delen aan het CBG geschonken. In 1971 werd het eerste deel (18de en 19de-eeuwse notarile akten, genealogische overzichten familie Roosmale Nepveu en aanverwante families) als bruikleen geschonken door mw. Louise Constance Isabella Keleti-Roosmale Nepveu. Het tweede deel is afkomstig uit de nalatenschap van Mr. Louis Jan Reinier Roosmale Nepveu (1928-2013) en werd in 2013 door Jhr. drs. S.W.A. Quarles van Ufford in de vorm van een schenking aan het CBG overgedragen. Stem nu en bepaal mee welk CBG-archiefstuk naar de titel Archiefstuk van het Jaar gaat meedingen. Stemmen is mogelijk tot en met 7 september 2016.  

Read more http://194.171.109.12/news/1234/

Nieuwsflitsen

Een mogelijke verhuizing van het Terneuzense archief naar het Zeeuws Archief in Middelburg stuit niet alom op een ‘njet’ bij heemkundige organisaties in Terneuzen.

Het Terneuzense archief zit met achterstallig onderhoud en moet worden gedigitaliseerd. Twee toekomstplannen liggen op tafel: het in eigen huis aanpakken of verkassen naar...

Lees meer...
Go to top