Q

Quartiermeester
Wijkmeester, belast met het toezicht op de wijk (deel van een stad).

Questor
Oorspronkelijk in het oude Rome de rechters van instructie voor halsmisdaden. Op een gegeven ogenblik werden zij tevens belast met het beheer van de financiën. Toen hun rechterlijke bezigheden naar anderen overgingen, bleven zij het financieel beheer doen. Het waren zo Romeinse ambtenaren, zowel burgerlijk als militair. De questoren in burgerdienst inden de belastingen en andere staatsinkomsten. De questoren in militaire dienst moesten de oorlogsbuit verkopen, de soldij uitbetalen, voor de oorlogsbehoeften zorgen, etc. Later werd de term ook gebruikt voor penningmeester.

Quarantainebeambten
Zij waren werkzaam bij de quarantainedienst. Zij waren o.a. belast met het toezicht op de quarantainehouders. Omkoping van qaurantainebeambten schijnt niet zeldzaam te zijn geweest.

Quarantainedokter
Deze was belast met de zorg en behandeling van de zieken van in quarantaine liggende schepen. Hij werd ook wel quarantainegeneesheer genoemd.

Quarantaineloods
De loodsdienst op de quarantaineplaats. De quarantaineloods was tevens de opzichter van de quarantaineplaats.

Questeerder
Persoon, later vooral een geestelijke van de R.K. Kerk, die rondtrok met een reliquieënkas om daarmee aan de gelovigen voor geld aflaat van zonden of genezing van ziekte te brengen.