Geneaal voor genealogie

GENEAAL is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de genealogie, het parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat. Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt. Dit is een genealogie, waarin de vrouwelijke lijn tot en met de kleinkinderen wordt vermeld. Uitvoer kan een document (standaard MS-Word, OpenOffice of RTF-document), een webpagina of een schema zijn. Verder zijn lijsten van personen en relaties te maken, en kunnen de gegevens als GEDCOM-bestand worden uitgevoerd.
Een bijzondere ondersteuning geeft GENEAAL de genealoog bij het beheer van de vele gegevens en feiten die tijden zijn onderzoek worden verkregen, maar die nog niet in een genealogie kunnen worden ondergebracht. Dit zijn de z.g. 'losse gegevens'. Daarnaast kunnen uit te voeren acties worden beheerd. Van beide soorten, losse gegevens en acties, kunnen overzichten worden gemaakt. Verder zijn er nog nevenfuncties als controles op de genealogische gegevens, verificatie van de database en veiligstellen van de gegevens. Uiteraard kunnen ook GEDCOM-gegevens worden ingelezen.

Vanaf versie 7.2 bestaat er de mogelijkheid voor het gebruik van plugins. Plugins zijn kleine, zelf te programmeren programma's, waarmee flexibel allerlei uitvoer kan worden gemaakt.