Begin in uw eigen papieren

Stamboomonderzoek begint altijd in uw eigen papieren. Doordat de akten van de burgerlijke stand pas na 50 tot 100 jaar openbaar worden, moet u uit eigen wetenschap een akte vinden die al openbaar is. Een trouwboekje of andere familiepapieren zijn vaak al voldoende.

Oudere familieleden weten soms meer dan u denkt. Van personen die na 1938 zijn overleden kunt u een persoonskaart aanvragen, waar de namen van hun ouders opstaan. Maar hebt u een huwelijk vóór 1922 gevonden, dan helpt www.genlias.nl u verder.

 

Vormen van onderzoek

Veel mensen beginnen met stamboomonderzoek om te weten waar hun familienaam vandaan komt. Zij zoeken hun stamboom in rechte mannelijke lijn uit. Dit wordt een stamreeks genoemd.

Andere mensen zijn geïnteresseerd in alle familieleden met dezelfde achternaam. Die zoeken eerst een stamreeks uit en gaan dan van een voorouder alle mannelijke nakomelingen uitzoeken. Dit wordt een genealogie genoemd. Het woord 'genealogie' heeft dus twee betekenissen: stamboomonderzoek en een vorm van stamboomonderzoek waarbij alleen de mannelijke lijn wordt gevolgd.

Een uitgebreidere vorm van stamboomonderzoek is de parenteel. Hierbij worden van een persoon zowel de mannelijke als de vrouwelijke nakomelingen uitgezocht.

Tenslotte zoeken veel mensen al hun voorouders uit, zowel de mannelijke als de vrouwelijke voorouders. Dit aantal verdubbelt zich dus per generatie. Dit onderzoek wordt een kwartierstaat genoemd.

De termen stamreeks, genealogie, parenteel en kwartierstaat zult u ook in veel genealogische publicaties tegenkomen.

 

Centraal Bureau voor Genealogie

Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is speciaal voor stamboomonderzoek ingesteld. Het heeft een enorme hoeveelheid familiegegevens, waaronder ook veel recente familieberichten en familiedrukwerk.
Zeer nuttig is verder dat het Centraal Bureau heel veel genealogische bronnen uit binnen- en buitenland op microfilm of -fiche bezit. Kijk voor meer informatie op www.cbg.nl.

 

Bespaar u veel moeite!

De kans is groot dat over uw familie al eerder gepubliceerd is in genealogische tijdschriften of boeken. De archiefdiensten beschikken over repertoria en bibliografieën (systematische literatuuroverzichten) om daar snel achter te komen. Maak daarvan gebruik, want het kan u veel tijd en moeite besparen.

Via de catalogus op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie kunt u zoeken in het genealogisch repertorium. Hierin kunt u vinden in welke genealogische publicaties de gezochten achternaam voorkomt.

 

Internet

Internet is een rijke bron voor genealogen. Er zijn websites waar bewerkingen van bronnen beschikbaar worden gesteld, zoals Genlias. Een overzicht van de beschikbare bronnen is te vinden via de website Digitale bronbewerkingen Nederland en België.

Daarnaast kiezen veel genealogen ervoor om hun onderzoek op internet te publiceren. Met behulp van zoekmachines zoals Google kunt u die gegevens opzoeken. Zie de rubriek 'Links' voor meer informatie over het gebruik van internet en zoekmachines.

 

Bron : www.genlias.nl