F

Factoor
Iemand die voor rekening van een ander zaken drijft, zaakgelastigde, zaakwaarnemer. In de graanhandel iemand die zich belast met de zorg en het verschieten van graan; dan spreekt men van graanfactoor.

Faïencebakker.
Zie majolicabakker.

Fo(e)lieslager
Dit was iemand die metalen tot zeer dunne bladen uitsloeg. Dit gebeurde voor verschillende doeleinden. Zo maakte men fo(e)lie van tin, verder van een amalgaan (verbinding) van tin en kwik, waarmee men spiegels en ook wel edelstenenvan achter bekleedde om de terugkaatsing van het licht te versterken, goud, koper, platina en zilver.

Frizeerder (friseerder)
Deze was werkzaam in de lakenindustrie. Nadat het laken geweven was en verder werd bewerkt kwam het in handen van de friseerder of nopper. Als regel was dit echter vrouwenarbeid, waarbij men dan spreekt van nopster of wiedster. Zij verwijderden oneffenheden, die als gevolg van de knoopjes, die de wever had aangebracht om gebroken draden te herstellen, waren ontstaan. Zij bedienden zich daartoe van scherpe ijzers of messen. Deze noppen werden gebruikt voor het vullen van bedden en het vervaardigen van slechte soorsten laken. Kennelijk werd hierbij ook gebruik gemaakt van zogenaamde friseerborden, die de kwaliteit van het laken aantastte, gezien een bepaling in de Keuren van de Leidse Lakendraperie: "Niemand sal tot het noppen vande laeckens mogen gebruycken frijseerborden of eenige andere diergelijcke schadelijcke instrumenten."
Men kent het woord friseren (frizeren) ook in een andere betekenis: het haar in de krul zetten. Ook hierbij komt de term friseerijzer voor, maar dan in de betekenis van krultang.