K

Kistenmaker
Zie schrijnwerker.

Kokermaker
Zij zorgden voor de juiste kokers. Deze kokers vulden zij voor de eerste bakronde van het aardewerk, het 'biscuitbakken', met een reeds gebakken bord boven- en onderaan. Daar tussenin kwamen de verse borden direct op elkaar te liggen. Bij het vullen met beschilderde borden moest men natuurlijk veel voorzichtiger zijn en het glazuur aan de bovenzijde niet beschadigen. Daarom werden die borden met enige tussenruimte gestapeld. Men deed dit o.a. met behulp van driehoekige proenen, schijfjes met drie pennetjes op een bepaalde hoogte. Ook gebruikte men ovenkokers met driehoekige gaatjes er in voor de tweede bakgang. In die gaatjes werden aardewerk staafjes gestoken, de bakpenne, waarop het eenmaal gebakken en van glazuur voorziene aardewerk geplaatst werd. De gevulde kokers zette men in de meest economische stapeling in de oven.

Kooltjer
Een kooltjer was in de negentiende eeuw een kleine akkerbouwer die zich toelegde op de teelt van tuinbouwprodukten (zoals uien, aardappelen en natuurlijk kool).

Kousmaker
Vervaardiger van kousen. Deze werden niet gebreid maar genaaid. Ze bestonden uit een bovendeel (hauts de chausses) en een benedengedeelte (bas de chausses). Dit deel wordt nu kous genoemd.

Kraanzager
Zie houtzager. Het werken met de kraanzaag, die werd gehanteerd door twee mannen. Dit diende om (voor de periode van de hootzaagmolen) van boomstammen balken en ribben te zagen, een zware en monotone arbeid.

Kraenkinders
Werkzaam als waagwerkers.

Kralenmaker
Vervaardiger van kralen, die uit allerlei materialen konden bestaan, zoals porselein, glas, hout, metaal, koraal, hars (barnsteen), been, enz.

Kramer (kremer, kleinkram(st)er)
Oorspronkelijk het verkopen van waren in het klein.

Krotenspitter
Krotenspitten oftewel meedelven was seizoenarbeid. In de herfst werden krotenspitters aan het werk gezet om de wortels van de twee- of driejarige meekrapplanten uit te graven. Meekrap diende als grondstof voor een rode verfstof.

Kruier
Kruiwagens vormden enkele eeuwen geleden de basis van het bestaan van de kruier. Kruiers vervoerden vrachten voor derden.

Kruikenkoper
Handel in allerlei kruiken.

Kruitmaker, kruitmolenaar
Degeen die kruit vervaardigde. Het buskruit werd op kruitmolens gemalen, vermengd en gezeefd. Grondstoffen waren salpeter, houtskool en zwavel.

Kruitverleser (kruydlezer)
Zie garbuleerder, garbuleur. Iemand die uit droge waren als kruiden en specerijen de verontreinigingen zocht en verwijderde.