O

Oculist
De 'ogendokter' behandelde onder meer staar.

Olderman
Oude benaming van verschillende overheidspersonen in de Friese en Saksische landstreken, hetzij rechters, vertegenwoordigers van het volk in stadsbesturen of hoofden van gilden en ambachten.

Olieman
Venter in petroleum. Een olieman was ook iemand aan boord van schepen of iemand in de bier- en zuivelfabricage. Hij was belast met het onderhoud van de machinerie.

Oliemolenaar
Zie olieslager.

Olieslager
Bereider van olie. In de oliemolens werd met behulp van zware stampers olie uit oliehoudende zaden (zoals kool-, hennep- en lijnzaad) geperst. De gewonnen olie diende onder andere voor verlichting, de consumptie en de fabricage van verf. Van de overblijfselen werden veekoeken gemaakt.

Omlo(o)per
Venter, onder andere met kooien en muizenvallen. Een omloper was ook iemand die werkzaam was in een sajetfabriek.

Omroeper (-ster)
Ook wel roeper. De dorps- of stadsomroeper was door de overheid aangesteld om zaken die ter kennis van de bevolking gevracht moesten worden, in het openbaar op sttraat om te roepen. Vroeger ook heraut der poorterij, die met enige slagen op een bekken de aandacht van de poorters vroeg. Naast het omroepen werden ook andere werkzaamheden verricht. Zo was de omroeper in sommige plaatsen ook visafslager (stokman), orgeltreder of doodgraver.

Onderkoopman
Rang bij de V.O.C.

Onderman
Een onderman kon een functionaris bij de gilden zijn. Een onderman was ook iemand die werkzaam was in de meekrapstoof. Hij behoorde met een droger (d.i. de bedrijfsleiding), de stamper en de drijver, tesamen wel als de gewrochten aangeduid, tot devaste krachten in de meestoof. Men begon als (losse) arbeider, werd dan tweede medewerker of onderman, vervolgens kon men eerste medewerker, dan stamper en uiteindelijk droger worden.

Opdoener
Losse werkkracht, werkzaam in de meekrapstoof.

Opdoenster
Vrouw die de was doet.

Opperknecht
In de landbouw de eerste knecht of meesterknecht. Ook opperknecht van de metselaars.

Opperman
Eertijds operman, ook wel upperman: de werkman die voor de metselaar de materialen aandraagt. Vroeger ook de handlanger van de (dak-)dekker.

Opperkoopman
Rang bij de V.O.C.

Ornamentenmaker
Vervaardiger van ornamenten, decoratieve versieringen aangebracht door schildersbeeldhouwers en ornamentmakers.

Oudkleerkoper (oude-kleerenkoper)
Koopman in oude kleederen, iemand die oud goed herstelt en verkoopt.

Overwegwachter
Belast met het openen en sluiten van de spoorbomen bij bewaakte overwegen toen die nog niet geautomatiseerd waren.