Bij deze tak van de familie van der Molen zijn een aantal voornamen die veel voor komen. Hieronder volgen een aantal van deze namen, met een uitleg van de betekenis van de naam.

Thom van der Molen Genealogie

Berend

Berend is een naam van Germaanse oorsprong met de betekenis sterk, moedig, dapper.

Deze naam stamt op zijn beurt af van de Oudhoogduitse naam Bernhard, welke afgeleid is van de woorden "bero" (Bär) (betekenis: Beer) en "hart" (betekenis: sterk).

Deze naam kan dan ook vertaald worden als "sterk als een beer".

 

Thomas

Thomas is een jongensnaam afkomstig van de Hebreeuwse/Aramese[1] naam 'Thomas' (תום) of Tôm, wat tweeling betekent.[1] Thomas is een bijbelse naam, die ons bekend is geworden als de naam van één van de twaalf apostelen van Jezus (zie Thomas (apostel)).

De naam was al in gebruik in de Merovingische periode en komt in het Nederlands voor sinds de 12e eeuw. Ook in het Engels was de naam al vroeg populair. De naam dankt zijn populariteit aan de verering van de gelijknamige apostel en heiligen.[1]

Martje, Martha

Martha of Marta is een meisjesvoornaam die is afgeleid van de bijbelse figuur Marta. Andere varianten zijn Marthe, Mart en (Fries) Martje.

 

Jantje

De voornaam Jan is een veel voorkomende mannelijke naam in Nederland, België, Tsjechië, Polen, en Scandinavië. De naam komt van Johannes, een naam die in het Nieuwe Testament van de Bijbel vaak voorkomt. Johannes is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jochanan, wat "God is barmhartig" betekent.

Andere Nederlandse vormen zijn: Johan, Hans, Han, Jannes. Vrouwelijke vormen zijn: Johanna, Hanna, Jo, Joke.

In het buitenland worden varianten van deze naam gebruikt:

  • Frans Jean, vrouwelijk Jeanet en Jeanette
  • Engels John of Ian, vrouwelijk Jean, Johan en ook wel Jan
  • Duits Johann
  • Spaans Juan (uitspraak ongeveer: Gwan)
  • Italiaans Giovanni of Gian
  • Iers Seán

Als het om een kind gaat, of de persoon in kwestie (erg) klein is, dan wordt er vaak -tje achter de naam gebruikt, oftewel "Jantje", echter, in het Fries en Drents is "Jantje" juist een meisjesnaam. Ook Janna komt in Nederland regionaal voor. In de Verenigde Staten is Jan een vrouwelijke naam (afkorting van Janice of Janet).

 

Harm

Harm is een voornaam. De naam komt vanouds voor in het Nedersaksisch taalgebied, Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland.

Verwante vormen:

  1. Harmen
  2. Harmannus
  3. Harmanna (vrouwelijk)

Harm is afgeleid van de oude germaanse naam Herman. Dit is een samentrekking van de beide germaanse woorden heri (betekent Heer) en man. De naam betekent krijger of (leger)aanvoerder.

Van Harm zijn de patroniemen Harms, Harmsen en Harmssen afgeleid.

 

Geert

Geert is een Nederlandse voornaam van Germaanse oorsprong, dat dapperheid of man met een speer betekent. De naam is afkomstig van de Duitse naam Gerhard. Er bestaat ook een gelatiniseerde vorm, Gerardus, met als afleidingen Geeraard, Geert, Gerrit en Gert als jongensnaam en Gerarda, Gerardina, Gerda en Greet(je) als meisjesnaam. De Friese vorm is Geart.

De voornaam Geert staat bekend als een van de moeilijkst uit te spreken namen in Europa: veel mensen voor wie het Nederlands geen moedertaal is, kunnen de naam niet goed uitspreken.

In Vlaanderen en Nederland is Geert een populaire voornaam. In België zijn er 22706 personen die Geert heten. De voornaam kende zijn hoogtepunt in 1968 met 1346 geboortes of 6% van het totale aantal. 90% van de personen in België met de voornaam Geert zijn geboren na 1958. Na 1970 daalde het aantal baby's die deze voornaam kregen sterk, en sinds de jaren 90 is het eerder een uitzonderlijke voornaam geworden.[bron?]

De gelatiniseerde vrouwelijke vorm is Gertrudis, waarvan Geertje, Gertrud, Gertruda, Geertruida, Geertrui, Truda, Trui, Truus en Trudy zijn afgeleid.

 

Antje, Anje

Anna is een meisjesnaam. Het die de Griekse vorm van het Hebreeuwse Hanna wat "lieflijke, genadige" betekent.

De naam Anne komt in Nederland en met name in het Friese taalgebied ook als jongensnaam voor. Dit wordt uitgesproken als Oane. Afgeleidende namen zijn o.a. Anje, Antje